Naudojimo sąlygos

PRIEŠ NAUDODAMIESI ŠIA SVETAINE ĮDĖMIAI PERSKAITYKITE ŠIAS SĄLYGAS

Kas aprašoma šiose sąlygose?

Šiose sąlygose nurodomos naudojimosi mūsų svetaine [https://lt.ryobitools.eu/] (mūsų „svetainė“) taisyklės.

Spustelėkite toliau esančias nuorodas ir būsite nukreipti tiesiai prie išsamesnės informacijos apie kiekvieną sritį:

Kas mes esame ir kaip su mumis susisiekti

[https://lt.ryobitools.eu/] – tai [„Techtronic Industries Nordic ApS“] („mes“) valdoma svetainė. Esame ribotos atsakomybės bendrovė, registruota [Lietuva, įmonės kodas 9000078953], registruotas buveinės adresas [Techtronic Industries Nordic ApS, Stamholmen 147, 1. DK-2650 Hvidovre]. Mūsų PVM kodas yra [LT100007660711].

Norėdami su mumis susisiekti, parašykite mums e. laišką anglų kalba adresu [[email protected]].

Naudodamiesi mūsų svetaine jūs sutinkate su šiomis sąlygomis

Naudodamiesi mūsų svetaine jūs patvirtinate, kad sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, neturėtumėte naudotis mūsų svetaine.

Rekomenduojame atsispausdinti šių sąlygų kopiją, kad ir vėliau galėtumėte jas perskaityti.

Yra ir kitų sąlygų, kurios gali būti jums taikomos

Šios naudojimo sąlygos nurodo į papildomas sąlygas, kurios taip pat taikomos, kai naudojatės mūsų svetaine:

 • Mūsų privatumo politika [https://lt.ryobitools.eu/footer-links/privacy-policy-2/]. Plačiau žiūrėkite Kaip galime panaudoti jūsų asmeninę informaciją
 • Mūsų slapukų politika [https://lt.ryobitools.eu/footer-links/cookie-policy-lt/], kurioje pateikiama informacija apie mūsų svetainėje naudojamus slapukus.

Galime pakeisti šias sąlygas

Laikas nuo laiko mes keičiame šias sąlygas. Kiekvieną kartą naudodamiesi mūsų svetaine patikrinkite sąlygas, taip įsitikindami, kad suprantate tuo metu taikomas sąlygas.

Galime atlikti savo svetainės pakeitimus

Kartais mes galime atnaujinti arba ir pakeisti savo svetainę, kad jos turinys atspindėtų mūsų produkcijos, naudotojų poreikių ir verslo prioriteto pasikeitimus.

Galime sustabdyti arba atšaukti savo svetainės veikimą

Naudojimasis mūsų svetaine yra nemokamas.

Tačiau mes negarantuojame, kad svetainė ir jos turinys visuomet bus prieinamas ir netrukdomas. Dėl verslo ar su svetainės valdymu susijusių priežasčių mes galime sustabdyti ar apriboti visos svetainės ar jos dalies pasiekiamumą. Sustabdžius arba atšaukus veikimą, pasistengsime pateikti jums pagrįstą perspėjimą.

Esate atsakingas (-a) už tai, kad visi, mūsų svetaine per jūsų interneto prieigą besinaudojantys asmenys būtų perspėti apie šias ir kitas taikomas naudojimo sąlygas ir su jomis sutiktų.

Galime perduoti šią sutartį kam nors kitam

Mes galime perduoti šiose sąlygose numatytas teises ir pareigas kitai organizacijai. Jei taip nutiktų, visada pranešime jums apie tai raštu, taip pat užtikrinsime, kad šis perdavimas neturėtų jokios įtakos jūsų teisėms pagal šią sutartį.

MŪSŲ SVETAINĖ SKIRTA TIK [LIETUVA] NAUDOTOJAMS

Mūsų svetaine skirta [Lietuva] gyvenantiems žmonėms. Neteigiame, kad mūsų svetainėje ar per ją pasiekiamas turinys yra tinkamas naudoti ar prieinamas kitose vietose.

TURITE SAUGOTI SAVO PASKYROS INFORMACIJĄ

Jei pasirinksite pats (pati) arba, kaip mūsų saugos procedūrų dalis, jums bus suteiktas naudotojo atpažinimo kodas, slaptažodis ar pateikta kita informacija, turėsite laikyti ją konfidencialiai. Negalite atskleisti šios informacijos kitiems.

Mes bet kuriuo metu turime teisę išaktyvinti naudotojo atpažinimo kodą arba slaptažodį, tiek pasirinktą, tiek suteiktą, jei, mūsų nuomone, jūs nesilaikėte kurių nors šių sąlygų nuostatų.

Jei norite nukreipti į mūsų svetainę arba naudoti mūsų svetainės turinį kitaip, nei nurodyta prieš tai, prašome susisiekite anglų kalba e. paštu [[email protected]].

KAIP GALITE NAUDOTI MŪSŲ SVETAINĖS INFORMACIJĄ

Mums priklauso visos mūsų svetainėje skelbiamos informacijos ir joje esančios intelektinės nuosavybės teisės arba turime joms licencijas. Šiuos kūrinius saugo autorių teisių įstatymai ir sutartys visame pasaulyje. Visos šios teisės yra saugomos.

Jums leidžiama asmeninėms reikmėms atsispausdinti kurio nors mūsų svetainės puslapio kopiją ir galite atsisiųsti jų ištraukas; jūs taip pat galite atkreipti kitų savo organizacijos narių dėmesį į mūsų svetainėje skelbiamą turinį.

Neleidžiama keisti bet kokios atspausdintos ar atsisiųstos medžiagos tiek popierinių, tiek skaitmeninių kopijų, taip pat negalite naudoti iliustracijų, nuotraukų, vaizdo ir garso įrašų arba grafinių vaizdų atskirai nuo kartu su jais pateikiamo teksto.

Visada turi būti nurodoma mūsų (taip pat ir visų kitų nustatomų dalyvių), kaip šios mūsų svetainės autorių, statusas.

Iš mūsų ar mūsų licencijatų neįsigiję licencijos, negalite naudoti mūsų svetainės turinio dalies komerciniais tikslais.

Jei jūs atspausdinsite ar atsisiųsite mūsų svetainės turinio dalį pažeisdami šias naudojimo sąlygas, jūsų teisė naudotis mūsų svetaine bus iš karto panaikinta, o jūs, mūsų nuožiūra, privalėsite grąžinti arba sunaikinti visas turimas informacijos kopijas.

NEPASIKLIAUKITE MŪSŲ SVETAINĖJE PATEIKIAMA INFORMACIJA

Mūsų svetainėje pateikiama tik bendro pobūdžio informacija. Ji negali būti prilyginama patarimui, kuriuo galima pasikliauti. Prieš imdamiesi veiksmų arba susilaikydami nuo jų remiantis mūsų svetainės turiniu, turite pasikonsultuoti su profesionalu ar specialistu.

Nors tikslingai stengiamės atnaujinti mūsų svetainės informaciją, nedarome jokių aiškių ar numanomų pareiškimų, neteikiame užtikrinimo ar garantijų, kad mūsų svetainės turinys yra tikslus, išsamus ar atnaujintas.

NEATSAKOME UŽ INTERNETO SVETAINES, Į KURIAS NUKREIPIAME

Nors mūsų svetainėje esama nuorodų, nukreipiančių į kitas svetaines ir trečiųjų šalių pateikiamus išteklius, šios nuorodos tėra informacinės. Tokios nuorodos negali būti aiškinamos kaip svetainių, į kurias nukreipiame, arba jose pateikiamos informacijos mūsų suteikiamas patvirtinimas.

Mes netikriname šių svetainių ar informacinių išteklių turinio.

MŪSŲ ATSAKOMYBĖ UŽ JŪSŲ PATIRTUS NUOSTOLIUS AR ŽALĄ

Nepriklausomai nuo to ar esate privatus naudotojas, ar verslo klientas:

 • jokiu būdu neatmetame ir neapribojame savo atsakomybės jūsų atžvilgiu, jei tai neteisėta. Tai apima atsakomybę mirties ar sužalojimo atveju, sukelto mūsų ar mūsų darbuotojų, agentų ar subrangovų aplaidumo bei sukčiavimo ir melagingo pateikimo.
 • Atsakomybei, kylančiai dėl bet kokių jums tiekiamų produktų, bus taikomi skirtingi apribojimai ir išimtys.

Jei esate verslo klientas:

 • neįtraukiame visų numanomų sąlygų, garantijų, pareiškimų ar kitų sąlygų, kurios gali būti taikomos mūsų svetainei ar bet kokiam jos turiniui.
 • Neatsakome už bet kokią jūsų patirtą žalą ar nuostolius, nepriklausomai nuo to, ar jie susiję su sutartimi, deliktu (įskaitant aplaidumą), įstatymų numatytos pareigos pažeidimu ar kita, net jei tai galima numatyti, atsiradusius dėl:
  • mūsų svetainės naudojimo ar negebėjimo ja naudotis; arba
  • pasikliovimo turiniu, pateiktu mūsų svetainėje.
 • Be to neatsakome už:
  • pelno, pardavimų, verslo ar pajamų praradimą;
  • verslo nutraukimą;
  • numatyto sutaupymo praradimą;
  • verslo galimybės, geranoriškumo ar reputacijos praradimą; arba
  • bet kokius netiesioginius ar vėliau atsiradusius nuostolius ar žalą.

Jei esate privatus naudotojas:

 • atkreipkite dėmesį, kad mūsų svetainė skirta tik namų ūkio ar privačiam naudojimui. Jūs sutinkate nenaudoti mūsų svetainės komerciniais ar verslo tikslais, taip pat su tuo, kad mes nenešame atsakomybės už pelno ar verslo praradimą, verslo nutraukimą ar verslo galimybių netekimą.
 • Jei mūsų tiekiamas brokuotas skaitmeninis turinys sugadina jūsų įrangą ar skaitmeninį turinį ir tai įvyksta dėl mūsų kaltės, teikiant tikslingą priežiūrą ir taikant įgūdžius, suremontuosime gedimą arba sumokėsime jums kompensaciją. [Tačiau neprisiimsime atsakomybės už žalą, atsiradusią vengiant laikytis mūsų patarimo taikant nemokamą atnaujinimą, arba už žalą, atsiradusią netinkamai laikantis diegimo instrukcijų arba nepaisant mūsų rekomenduojamų minimalių sistemos reikalavimų.]

KAIP GALIME PANAUDOTI JŪSŲ ASMENINĘ INFORMACIJĄ

Jūsų asmeninę informaciją naudosime tik taip, kaip nurodyta mūsų [https://lt.ryobitools.eu/footer-links/privacy-policy-2/].

NEATSAKOME UŽ VIRUSUS, KURIŲ TURITE NEĮSILEISTI

Neužtikriname, kad mūsų svetainė yra saugi ir joje nėra klaidų ar virusų.

Tam, kad galėtumėte patekti į mūsų svetainę, esate atsakingi už savo informacinių technologijų, kompiuterinių programų ir platformos konfigūravimą. Apsaugai nuo virusų turite naudoti savo apsauginę programinę įrangą.

Negalima piktnaudžiauti mūsų svetaine ir žinomai platinti virusus, Trojos arklius, kirminus, logines bombas arba kitą kenkėjišką ar technologiškai žalingą medžiagą. Jūs neturite bandyti gauti neteisėtos prieigos prie mūsų svetainės, serverio, kuriame saugoma mūsų svetainė, ar bet kurio serverio, kompiuterio ar duomenų bazės, prijungtų prie mūsų svetainės. Negalite atakuoti mūsų svetainės naudodamiesi paskirstyta paslaugos trikdymo ataka ar išplėstine paskirstyta paslaugos trikdymo ataka. Pažeidus šią nuostatą, pagal 1990 m. Piktnaudžiavimo kompiuteriu aktą būtų įvykdytas nusikaltimas. Apie bet kokį panašaus pobūdžio nusižengimą informuosime atsakingas teisėsaugos institucijas ir bendradarbiausime su jomis, atskleisdami jūsų tapatybę. Tokio nusižengimo atveju bus iš karto panaikinta jūsų teisė naudotis mūsų svetaine.

NUKREIPIMO Į MŪSŲ SVETAINĘ TAISYKLĖS

Jūs galite nukreipti į mūsų svetainę, tačiau turite daryti tai sąžiningai ir teisėtai bei taip, kad nebūtų pakenkta mūsų reputacijai ar ja pasinaudota.

Negalite teikti nuorodos taip, kad būtų siūloma kokia nors asociacija, patvirtinimas ar pritarimas, kurių iš tiesų nėra.

Negalite teikti nuorodų į mūsų svetainę jums nepriklausančiose svetainėse.

Nuoroda į mūsų svetainę negali būti talpinama jokioje kitoje svetainėje, taip pat negalite teikti nuorodos į kurią nors mūsų svetainės dalį, išskyrus jos pradžios puslapį.

Pasiliekame teisę be įspėjimo atšaukti leidimą nukreipti į mūsų svetainę.

Jei norite nukreipti į mūsų svetainę arba naudoti mūsų svetainės turinį kitaip, nei nurodyta prieš tai, susisiekite prašom e. paštu [[email protected]].

KOKIOS ŠALIES ĮSTATYMAI YRA TAIKOMI ESANTI GINČŲ?

Jei esate privatus naudotojas, turėkite omenyje, kad šios naudojimo sąlygos, jų objektas ir formuluotė reglamentuojami Anglijos įstatymų. Jūs ir mes susitariame, kad Anglijos ir Velso teismas turės išskirtinę jurisdikciją, nebent esate Šiaurės Airijos gyventojas, tokiu atveju galite iškelti bylą Šiaurės Airijoje; arba jei esate Škotijos gyventojas, tokiu atveju galite iškelti bylą Škotijoje.

Jei esate verslo klientas, šios naudojimo sąlygos, jų objektas ir formuluotė (ir bet kokie nesutartiniai ginčai ar pretenzijos) reglamentuojami Anglijos įstatymų. Kartu susitariame, kad Anglijos ir Velso teismai turės išskirtinę jurisdikciją.

MŪSŲ PREKĖS ŽENKLAI YRA REGISTRUOTIEJI PREKĖS ŽENKLAI

RYOBI yra „Ryobi Limited“ prekės ženklas ir naudojamas turint licenciją; „Techtronic Power Tools Technology Limited“ registruotieji prekės ženklai. Be mūsų patvirtinimo jūs neturite teisės jų naudoti, nebent jie yra medžiagos, kurios naudojimas leidžiamas pagal Kokiu būdu galite naudoti mūsų svetainėje pateikiamą informaciją, dalis.